Direct Juridisch advies
en/of een afspraak

0900 4000 000

Laat kosteloos
beoordelen in hoeverre
wij u verder
kunnen helpen

Redelijke tarieven

Gratis juridische tips
ontvangen?

Uw e-mailadres:

Inloggen

Het afsluiten van gas, water en licht

Terug naar juridische-tips overzicht.

 

Sinds de publicatie van de ministeriële regeling van minister Wijn is het verboden voor energieleveranciers u af te sluiten van gas, water en licht. Dit geldt alleen voor de winterperiode, die volgens de regeling tussen 1 oktober en 1 april valt. In de zomerperiode mag u dus wel afgesloten worden.

 

Er zijn een aantal uitzonderingen op het verbod, in deze gevallen mag er dus wel afgesloten worden in de winter:

 

  1. U hebt zelf om afsluiting verzocht vanwege
  2. bijvoorbeeld een verhuizing.
  3. U hebt fraude gepleegd doordat u illegaal energie aftapt of met de meter heeft geknoeid.
  4. U weigert elke vorm van minnelijke of wettelijke schuldsanering en u wilt ook anderszins de betalingsachterstand niet voldoen.

 

Voor de energieleverancier gelden verplichtingen voordat zij u mogen afsluiten. Zo dient de leverancier u een betalingsherinnering te sturen, waarin ook wordt gewezen op mogelijkheden als schuldhulpverlening en het treffen van een betalingsregeling.

 

Indien er een incassotraject wordt gestart dient de energieleverancier persoonlijk contact met u op te nemen. Wanneer dit echter niet lijdt tot betaling mag de energieleverancier, met uw toestemming, uw gegevens en de hoogte van uw schuld doorgeven aan een schuldhulpverleningsinstantie en kunnen zij met u een traject opstellen. Indien u echter weigert contact met de leverancier te onderhouden, of gebruik te maken van de geboden hulp, mag u alsnog worden afgesloten!
Uitzondering op deze regel bestaat wanneer er een ernstig gezondheidsrisico aanwezig is (dit moet aangetoond worden met een doktersverklaring).

screenshot_nieuwsbrief.jpg

 

 


     Ook regelmatig op de
     hoogte blijven van
     juridische ontwikkelingen en
     nuttige tips?
     Meld u dan nu aan >>