9.7 / 10

1320 Beoordelingen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Redelijke tarieven

Ondernemingsrecht

Op het gebied van ondernemingsrecht kunnen de juristen van De Rechtsagent u onder andere deskundige rechtshulp geven bij:

 • geschillen met aandeelhouders
 • geschillen met vennoten
 • geschillen met bestuurders
 • ontbinden of opzeggen van een bv, stichting, etc
 • ontbinden vof
 • advies omtrent vernietigen van besluiten
 • opstellen van een beëindigingsovereenkomst
 • opstellen van oprichtingsakten en samenwerkingsovereenkomsten
 • specifieke problemen binnen familievennootschappen
 • opzetten van personenvennootschappen (maatschap/vof)
 • advies bij fusies en overnames
 • advies omtrent de juiste ondernemingsvorm

Veel voorkomende zaken

Opzegging en ontbinding vof

Het opzeggen of ontbinden van een samenwerkingsverband als een vennootschap onder firma (vof) is meestal erg vervelend. Waar de samenwerking aanvankelijk goed ging, bestaat nu meestal onenigheid tussen de vennoten over het uitvoeren van de taken. Ook juridisch kleven er een aantal juridische haken en ogen aan een opzegging.

De opzegging en de ontbindingen hebben in beginsel dezelfde rechtsgevolgen. In principe leidt opzegging tot de ontbinding van de vennootschap onder firma, waarmee de vereffening begint. In de vennootschapsakte zijn echter vaak andere rechtsgevolgen bedongen. De Rechtsagent helpt u bij alle problemen rond een opzegging.

Opstellen beëindigingsovereenkomst

Indien vennoten hun samenwerking willen beëindigen is het vaak de beste optie met elkaar afspraken te maken, zonder dat daar een rechter aan te pas moet komen. De vennoten zullen bijvoorbeeld af moeten spreken of de vennootschap (gedeeltelijk) wordt voortgezet en hoe de vereffening plaats gaat vinden. De afspraken worden vastgelegd in een zogeheten ‘vaststellingsovereenkomst’. Met deze overeenkomst wordt een gang naar de rechter voorkomen.

Geschillen met aandeelhouders, bestuurders en vennoten

Helaas kunnen tussen de (rechts)personen van een onderneming juridische problemen ontstaan. De Rechtsagent helpt met regelmaat aandeelhouders, bestuurders en vennoten bij het oplossen van juridische conflicten binnen hun organisatie. Daarbij is het erg belangrijk dat de continuïteit van de onderneming gewaarborgd blijft. De insteek van De Rechtsagent is daarom altijd om onderling passende afspraken te maken, zodat ingewikkelde juridische procedures worden voorkomen.

Meer weten?

Voor meer informatie over onze juridische bijstand in het ondernemingsrecht kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.