Mr. V.L.J. van Wersch

Mr. V.L.J. van Wersch

Mr. V.L.J. van Wersch heeft reeds meer dan 11 jaar ervaring in de juridische praktijk. Deze ervaring heeft hij opgedaan na gestudeerd te hebben aan de Universiteit Leiden in de privaatrechtelijke afstudeerrichting.

De heer Van Wersch werkt reeds geruime tijd voor De Rechtsagent BV. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het bijstaan van cliënten, het verrichten van literatuur- en jurisprudentieonderzoek, het houden van besprekingen, het voeren van correspondentie, het voeren van procedures voor de kantonrechter, kortom: het verzorgen van een complete behandeling van de zaak voor cliënten. Hierbij is een van zijn kernkwaliteiten het voorkomen of beëindigen van procedures door het treffen van schikkingen.

Daarvóór werkte de heer Van Wersch als bedrijfsjurist. De werkzaamheden bestonden onder meer uit het opstellen van (arbeids)contracten en juridische adviezen, het voeren van correspondentie, en het voorbereiden en het als gemachtigde ten behoeve van de onderneming voeren van juridische procedures.

Voordien (voor de periode dat hij als bedrijfsjurist werkte) heeft de heer Van Wersch gewerkt als juridisch adviseur bij een Gemeenschappelijke Regeling (samenwerkingsverband tussen gemeenten). De werkzaamheden bestonden onder meer uit het opstellen van juridische adviezen, het voeren van correspondentie, het adviseren over en voorbereiden van beleidsdocumenten en het bijwonen van zittingen.

Na zijn studie is de heer van Wersch zijn carrière begonnen als advocaat-stagiair bij een advocatenkantoor in de sectie ondernemings-, aansprakelijkheids- contracten- en faillissementsrecht. De werkzaamheden bestonden onder meer uit het bijstaan van cliënten, het voeren van correspondentie, het verrichten van literatuur- en jurisprudentieonderzoek, het opstellen van processtukken, casuïstisch overleg met collega’s en de voorbereiding daarvan, het voorbereiden van zittingen en het totale proces van aanvraag tot afronding.

Met zijn sterk analytisch vermogen en zijn creativiteit weet de heer Van Wersch geregeld procedures te voorkomen en passende praktische oplossingen te bereiken. Indien een rechtszaak onvermijdelijk is, dan staat hij cliënten met zijn kennis, inzicht en doorzettingsvermogen sterk bij.

Mr. V.L.J. van Wersch kan u derhalve bij de onderstaande werkterreinen uitstekend van dienst zijn

Ondersteunde rechtsgebieden

Particulieren

Bedrijven

Neem contact op