Rechtswinkel Diemen

Indien u in Diemen of omgeving op zoek bent naar een deskundige
rechtswinkel / jurist, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Wij verlenen deskundige juridische hulp met de laagdrempeligheid van een rechtswinkel. Indien u een juridisch probleem heeft, kunt u een Rechtsagent inschakelen. Een Rechtsagent is een ervaren en deskundig jurist die u voor een lager tarief bijstaat, dan in de advocatuur gebruikelijk is. U zou ons een professionele rechtswinkel kunnen noemen. Wij geven niet louter advies bij kleine zaken, maar u krijgt een deskundige jurist met voldoende ervaring die uw zaak volledig behandeld.

Wij komen desgewenst bij u aan huis of bedrijf, zodat u het geschil in uw eigen omgeving kunt bespreken.

Voorbeelden eerste consult aan huis of bedrijf

U bent op de pagina: rechtswinkel Diemen. Naast deze plaats zijn wij in alle overige plaatsen in Nederland actief.

Dit is een voorbeeld van een eerste consult aan huis of bedrijf. Dit is natuurlijk niet het enige soort geschil dat aan ons wordt voorgelegd. We worden voor uiteenlopende juridische problemen benaderd.

De casus:

Client heeft een geschil met de buren. In de tuin van de buren staan een aantal hoge bomen en de takken steken over de erfgrens. Client moeten steeds zelf de takken afsnoeien en door de hoge bomen wordt het zonlicht in de tuin beperkt.

Actie:

Wij sommeren de buren om de takken die hangen over de ergens te snoeien zodat cliënt daar geen hinder van ondervindt. Wanneer hij dit nalaat zal er een gerechtelijke procedure worden gestart.

Dit is een beschrijving van een eerste consult op de pagina van de rechtswinkel Diemen, waarbij wegens geheimhouding en privacy de gegevens en informatie die tot herkenning van de cliënt kunnen leiden zijn weggelaten.

Dus u kunt bij ons terecht wanneer u een rechtswinkel zoekt in Diemen en omstreken.

Verschillende natuurgebieden in Diemen, waaronder het Diemerbos, bieden een geleidelijke overgang van landelijk naar stedelijk gebied. In het centrum bevindt zich natuurpartk Park Spoorzicht. De boerderij 'de Zeehoeve' en het fort Diemerdam zijn provinciale monumenten.

Wij hopen dat De Rechtsagent tevens een bekend fenomeen in Diemen zal worden, zodat u aan ons denkt wanneer u juridische hulp / een rechtswinkel nodig heeft.

Nederland

Daarnaast geven wij deskundige juridische hulp voor betaalbare tarieven in alle overige plaatsen in Noord-Holland en de rest van Nederland. Wij komen immers voor een eerste consult bij u op locatie.

Wij hebben een aantal wijzen om uw juridische geschil aan ons voor te leggen. U kunt bellen naar 0900 4000 000 en u kunt kosteloos via ons contactformulier laten beoordelen in hoeverre wij u verder kunnen helpen.