Salaris verhalen

Wij worden in onze praktijk veelvuldig geconfronteerd met werknemers die ons inschakelen, omdat de werkgever het salaris niet betaald. (achterstallig salaris) Dit is een zeer vervelend probleem. U heeft het loon immers nodig voor uw levensonderhoud en eventueel het levensonderhoud van uw partner en/of kinderen.

Uw wilt daarom dat dit probleem adequaat wordt aangepakt, zodat u spoedig over u welverdiende geld kunt beschikken. Begrijpelijkerwijs wilt u voor de juridische ondersteuning niet te veel betalen, omdat het gemis aan salaris u al genoeg financiële zorgen geeft.

Wij kunnen voorzien in de bovenstaande behoeften. We hebben ruime ervaring in het verhalen / vorderen van salaris. De juridische kosten zijn zeker in vergelijking met andere dienstverleners zeer redelijk te noemen. Daarnaast zullen wij de kosten zoveel mogelijk op de werkgever verhalen en de overheid heeft gezorgd voor een extra voorziening. Bij achterstallig salaris voorziet de wet in een verhoging tot 50 % boven het uitstaande bedrag. Dit geldt ook voor andere emolumenten zoals: bonussen, vakantiegeld, etc. . Het artikel bevindt zich hieronder.

Artikel 7:625 BW wettelijke verhoging bij verhalen / vorderen van achterstallig loon / salaris.

Voor zover het in geld vastgesteld loon of het gedeelte dat overblijft na aftrek van hetgeen door de werkgever overeenkomstig artikel 628 mag worden verrekend, en na aftrek van hetgeen waarop derden overeenkomstig artikel 633 rechten doen gelden, niet wordt voldaan uiterlijk de derde werkdag na die waarop ingevolge de artikelen 623 en 624 lid 1 de voldoening had moeten geschieden, heeft de werknemer, indien dit niet-voldoen aan de werkgever is toe te rekenen, aanspraak op een verhoging wegens vertraging. Deze verhoging bedraagt voor de vierde tot en met de achtste werkdag vijf procent per dag en voor elke volgende werkdag een procent, met dien verstande dat de verhoging in geen geval de helft van het verschuldigde te boven zal gaan. Niettemin kan de rechter de verhoging beperken tot zodanig bedrag als hem met het oog op de omstandigheden billijk zal voorkomen.

PERSOONLIJKE AANPAK

Het niet krijgen van salaris kan een flinke impact hebben op uw leven en is stressvol. U mag dan ook verwachten dat er naast een goede formele afwikkeling, delicaat met de situatie wordt omgegaan. Dit vinden wij ook zeer belangrijk. Mede daarom komen wij voor een eerste consult bij u aan huis, zodat u de problematiek in uw eigen omgeving kunt bespreken.

Zoekt u een jurist, advocaat en/of juridisch adviseur? Wij komen aan huis in en rondom de omgeving van: Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Hilversum, Zeist, Beverwijk, Leiden, Delft, Nijmegen, Tiel, Breda, Zwolle, Arnhem, Eindhoven, Tilburg, Purmerend, Spijkenisse, Dordrecht, Gouda, Hengelo, Deventer, Amersfoort, Lelystad en alle overige plaatsen in Nederland.

EEN AANTAL TIPS

  • Wacht niet te lang met het inschakelen van juridische hulp voor het verhalen van uw salaris / loon:
  • Laat u adviseren over uw keuze tussen faillissement of vorderen:
  • Het kan in sommige gevallen handig zijn om alvast uit te kijken naar ander werk:
  • Laat u niet van het kasje naar de muur sturen:
  • Laat u niet overrompelen:

ADVIES EN ONDERSTEUNING

Voor juridisch advies en verdere rechtshulp bij het verhalen / vorderen van achterstallig salaris / loon kunt u contact opnemen met 0900 4000 0000 of hiernaast het formulier invullen. U kunt een afspraak maken voor een eerste consult aan huis.

Zoekt u een jurist, advocaat (doorverwijzing) en/of juridisch adviseur? Wij komen aan huis in en rondom de omgeving van: Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Hilversum, Zeist, Beverwijk, Leiden, Delft, Nijmegen, Tiel, Breda, Zwolle, Arnhem, Eindhoven, Tilburg, Purmerend, Spijkenisse, Dordrecht, Gouda, Hengelo, Deventer, Amersfoort, Lelystad en alle overige plaatsen in Nederland.

Belangrijke termen uitgelicht:

salaris verhalen
loon verhalen
salaris vorderen
loon vorderen
achterstallig salaris
achterstallig loon