9.7 / 10

1329 Beoordelingen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Redelijke tarieven

Aansprakelijkheidsrecht

Op het gebied van aansprakelijkheidsrecht kunnen de juristen van De Rechtsagenten u onder andere deskundige rechtshulp geven bij:

 • schade door opdrachtnemer (aannemer, schilder, timmerman, hovenier, etc)
 • verhalen van schade op een andere schadeveroorzaker
 • versturen aansprakelijkheidsstelling
 • afwenden aansprakelijkheid
 • bepalen van omvang van schade
 • verhalen van de schade op de verzekeraar
 • onderhandelen met de verzekeraar
 • hulp bij geschil over arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV-polis)
 • hulp bij geschil met een sommenverzekeraar over bijvoorbeeld een ongevallenpolis of een inzittendenverzekering
 • hulp bij geschil met uw aansprakelijkheids- of schadeverzekeraar over bijvoorbeeld een reis-, brand-, beroepsaansprakelijkheids-, inboedel- of opstalverzekering
 • voeren van procedures bij de rechter en/of KIFID

Veel voorkomende zaken in het aansprakelijkheidsrecht

Schade bij overeenkomst van opdracht

Als ondernemer schakelt u vaak zelfstandigen in om voor u uw eigen onderneming werkzaamheden te verrichten, bijvoorbeeld uw boelhouding, uw markering etc. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden kunnen juridische complicaties ontstaan, Het werk kan niet behoorlijk zijn uitgevoerd, er kan te veel zijn gedeclareerd er is u schade toegebracht etc. Bij deze complicaties kan een deskundige jurist van De Rechtsagent u bijstaan.

Steeds meer ondernemers besteden ook hun eigen werkzaamheden uit aan andere zelfstandigen. U schakelt bijvoorbeeld een ZZP’r of een bedrijf in voor een klus bij uw opdrachtgever. Ook in deze gevallen is geen sprake van een arbeidsovereenkomst, maar van een overeenkomst van opdracht. Helaas gebeurt het ook regelmatig dat opdrachtnemers ( ZZP’r , bedrijf) schade veroorzaken bij een derde. Vaak klopt deze derde met zijn schade aan bij u. U dient volgens de wet in beginsel de schade te vergoeden. Veel ondernemers weten echter niet dat zij in sommige gevallen hun geld terug kunnen vragen bij hun opdrachtnemer (ZZP’r bedrijf) die de schade heeft veroorzaakt. De juristen van De Rechtsagent hebben veel ervaring op het gebied van aansprakelijkheid bij een overeenkomst van opdracht.

Schade bij dienstverband

Bij schade veroorzaakt door een werknemer zijn andere regels van toepassing dan bij schade door een opdrachtnemer. De rechtsagenten kennen deze regels en helpen u met het nemen van passende maatregelen.

Schade verhalen op verzekeraar

Degene die schade veroorzaakt, moet deze vergoeden. Dat is in de wet geregeld. Het kan echter voorkomen dat de schadeveroorzaker verzekerd is tegen aansprakelijkheid. In dat geval zal de verzekeraar de schade voor zijn rekening moeten nemen. Verzekeraars kunnen echter behoorlijk dwars liggen: ze zijn het niet eens met de aansprakelijkheid of met de hoogte van het schadebedrag. Dit kan erg vervelend zijn. Onze juristen hebben ervaring met verzekeraars en zorgen voor de juiste aanpak. Dit voorkomt onnodige vertraging en leidt in veel gevallen tot een bevredigende schadevergoeding.

Wat kan de Rechtsagent betekenen?

Voordat in alle gevallen passende maatregelen genomen kunnen worden is het eerst de vraag of een partij aansprakelijk is voor de schade. Dit zal De Rechtsagent in eerste instantie voor u kunnen beoordelen. Wanneer hiervan sprake is, kan De Rechtsagent de persoon of het bedrijf in kwestie voor u aansprakelijk stellen. Na acceptatie van de aansprakelijkheid kan de schade worden geclaimd. Indien de aansprakelijkheid niet wordt erkend of indien er discussie ontstaat over de omvang van de schade, kunnen we een gerechtelijk traject starten.

Meer weten?

Voor meer informatie over onze juridische bijstand in het aansprakelijkheidsrecht kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.