9.7 / 10

1329 Beoordelingen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Redelijke tarieven

Bestuursrecht

Op het gebied van bestuursrecht kunnen de juristen van De Rechtsagenten u onder andere deskundige rechtshulp geven bij:

  • opstellen bezwaarschrift tegen een besluit van een bestuursorgaan (zoals de centrale overheid, provincie, gemeente, Belastingdienst, SVB en het CBR)
  • vragen van voorlopige voorziening aan de bestuursrechter (bijvoorbeeld schorsing van een bepaald besluit)
  • voeren van een beroepsprocedure bij de bestuursrechter tegen afwijzing van een bezwaarschrift
  • optreden tegen het niet verlengen of het innemen van rijbewijs
  • optreden tegen een handhavingsbeslissing
  • bepalen of een bouwwerk vergunningsvrij is
  • onrechtmatige daad van de overheid
  • aanvragen van een vergunning en het voeren van procedure bij weigering van een vergunning
  • adviseren en procederen bij geschillen over bestemmingsplannen, exploitatie van gronden, aanlegvergunningen en structuurplannen

Veel voorkomende zaken in het bestuursrecht

Bezwaar maken

Als een bestuursorgaan een besluit heeft genomen waarmee u het niet eens bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. Dit staat geregeld in de Algemene Wet Bestuursrecht. Het maken van bezwaar is aan verschillende voorwaarden verbonden. Zo moet het bezwaar binnen zes weken worden ingediend bij het bestuursorgaan dat het besluit nam.

Beroep instellen

U heeft bezwaar gemaakt tegen een besluit van een bestuursorgaan, maar het bestuursorgaan blijft bij zijn oorspronkelijke standpunt. Uw bezwaarschrift wordt afgewezen. Tegen deze afwijzing kunt u beroep instellen bij de rechtbank, door middel van een beroepschrift. Het is uiterst belangrijk dat het beroepschrift juist wordt opgesteld en dat de termijnen in acht worden genomen.

Privaatrechtelijk optreden

Een bestuursorgaan kan ook als privaatrechtelijk rechtspersoon handelen. Dit is het geval bij bijvoorbeeld verkoop van een stuk grond. In principe zijn dan niet de regels van het bestuursrecht, maar van privaatrecht van toepassing. In sommige gevallen gelden echter toch aanvullende eisen voor het bestuursorgaan, omdat van deze meer wordt verwacht dan van ‘gewone’ privaatrechtelijke rechtspersonen.

Wat kan De Rechtsagent voor u betekenen?

Wilt u beroep instellen, bezwaar maken of een bestuursorgaan privaatrechtelijk aanspreken? De experts van De Rechtsagent kennen de juiste regels en kunnen uw belangen optimaal behartigen.

Meer weten?

Voor meer informatie over onze juridische bijstand in het bestuursrecht kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.