9.7 / 10

1329 Beoordelingen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Redelijke tarieven

Incassorecht

Op het gebied van incassorecht kunnen juristen van De Rechtsagent u onder andere deskundige rechtshulp geven bij:

  • debiteurenbewaking
  • inning en snelle aanpak van openstaande vorderingen
  • verhalen van de incassokosten
  • bemiddeling met leveranciers
  • voeren van incassoprocedures bij de rechtbank
  • afwending van onterechte incasso's

Veel voorkomende zaken

Buitengerechtelijke inning van vorderingen

Elke ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met dubieuze debiteuren. Bij een niet-betalende debiteur is het belangrijk adequaat te handelen. Dit kan ten eerste buiten de rechter om, via buitengerechtelijke inning d.m.v. sommatiebrieven en een ingebrekestelling. Anders dan bij een regulier incassobureau onderbouwen onze juridische experts de vordering zorgvuldig, door de juridische grondslagen en eventuele rechtsgevolgen weer te geven. Deze professionele aanpak zorgt ervoor dat veel vorderingen zonder rechtelijke tussenkomst alsnog betaald worden.

Gerechtelijke inning van vorderingen

Het kan gebeuren dat het niet lukt de vordering buitengerechtelijk betaald te krijgen. In dat geval kunnen onze juristen namens u een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter starten. In deze procedure eisen wij niet alleen de hoofdsom, maar ook altijd de buitengerechtelijke kosten, de wettelijke rente en de proceskosten.

Meer weten?

Voor meer informatie over onze juridische bijstand in het incassorecht kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.