9.7 / 10

1320 Beoordelingen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Redelijke tarieven

Intellectuele eigendomsrecht

Op het gebied van intellectuele eigendom (IE) kunnen de juristen van De Rechtsagent u onder andere deskundige rechtshulp geven bij:

  • onderzoek naar oudere merkrechten en/of handelsnaamrechten
  • kiezen van beschermingsconstructies voor uw intellectuele eigendom
  • opstellen van licentiecontracten
  • nemen van passende maatregelen ter bescherming van uw auteurs- en/of merkenrecht tegen inbreuken
  • verweer bij vermeende inbreuk op intellectueel eigendom

Veel voorkomende zaken

Verweer bij vermeende inbreuk

Ondernemers schakelen met regelmaat De Rechtsagent in omdat ze beticht worden van het maken van inbreuk op het intellectueel eigendom van een ander, zoals op het merk-, auteurs, of handelsnaamrecht. Vaak blijkt dat deze aantijgingen onterecht zijn en dat er dus geen sprake is van een inbreuk. Grote marktpartijen proberen hiermee hun kleinere concurrenten af te schrikken. Schakel dus bij een vermeende inbreuk juridische bijstand in, om te laten toetsen of er wel echt sprake is van een inbreuk.

Optreden tegen inbreuk op uw handelsnaam

Handelsnamen worden door de ‘Handelsnaamwet’ beschermd. In deze wet staat geregeld dat het gebruik van dezelfde handelsnaam verboden is, wanneer dit verwarring bij de klant kan veroorzaken. Het voeren van dezelfde handelsnaam is dus niet per definitie verboden. Het kan ook zijn dat een ondernemer een handelsnaam kiest, die sterk lijkt op een andere handelsnaam, maar niet precies hetzelfde is. Ook in dat geval zal beoordeeld moeten worden of sprake kan zijn van verwarring. De Rechtsagent kan voor u beoordelen of u tegen een bepaald gebruik kunt optreden.

Optreden tegen inbreuk op uw auteursrecht

Het auteursrecht is ‘het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld’.

Volgens de Hoge Raad is elke schepping met een eigen en oorspronkelijk karakter - dat het stempel van de maker draagt - een auteursrechtelijk beschermd werk.

Om te bepalen aan wie het auteursrecht toekomt is dus van belang te bepalen wie de maker van het werk is. Het auteursrecht kan door schriftelijk door de maker worden overgedragen aan een derde. Deze wordt daardoor rechthebbende op het werk. De maken kan er ook voor kiezen een licentie te verstrekken, waarmee hij het recht niet overdraagt maar voorwaarden stelt aan het gebruik. De Rechtsagent treedt namens auteursrechthebbenden vaak op tegen inbreuken, zowel in als buiten rechte.

Meer weten?

Voor meer informatie over onze juridische bijstand in het intellectuele eigendomsrecht kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.