9.7 / 10

1329 Beoordelingen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Redelijke tarieven

Overeenkomstenrecht

Op het gebied van overeenkomstenrecht kunnen de juristen van De Rechtsagent u onder andere deskundige rechtshulp geven bij:

 • geschillen met klanten
 • geschillen over koopovereenkomsten
 • geschillen over overeenkomsten van opdracht
 • geschillen met leveranciers
 • opzeggen van overeenkomsten
 • ontbinden van overeenkomsten
 • vernietigen van overeenkomsten
 • uitleg van overeenkomsten
 • opstellen van overeenkomsten van opdracht, agentuurovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, arbeidsovereenkomst, etc.
 • opstellen algemene voorwaarden
 • verhalen van leningen
 • geschillen m.b.t. hypotheken


Veel voorkomende zaken


Geschillen omtrent koop en verkoop.

In onze praktijk komt het vaak voor dat een onderneming een aankoop heeft gedaan, die niet de eigenschappen bezit die de koper (de onderneming) op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Bijvoorbeeld bij een auto, machine, bedrijfspand etc. Client behoeft van een auto die maar een paar jaar oud is niet te verwachten, dat drie weken na aankoop van de auto de versnellingsbak en/of zelfs de gehele motor kapot is. Je koopt een auto om daarmee veilig aan het verkeer deel te nemen, echter dit is dus kort na de aankoop reeds niet meer mogelijk. Hetzelfde geldt bij een machine. Deze behoort ook te werken, zoals je dat van de betreffende machine mag verwachten. De ervaren juristen van De Rechtsagent kunnen uw rechtspositie bij dusdanige geschillen bepalen en desgewenst en zo nodig tegen uw wederpartij optreden.

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat u als verkoper er onterecht van wordt beticht iets te hebben verkocht dat volgens de koper niet aan de overeenkomst beantwoord. In dit geval kunnen we namens de verkoper optreden.


Geschillen omtrent een overeenkomst van opdracht

Indien u als ondernemer andere bedrijven inschakelt om werkzaamheden voor u uit te voeren, dan kunnen over de uitvoering van deze werkzaamheden conflicten ontstaan. Bijvoorbeeld over de omvang van het werk, de kwaliteit van het werk en eventuele ontstane schade. De Rechtsagent helpt deze geschillen op te lossen zaken op te lossen. In eerste instantie buiten rechte, maar indien nodig ook in rechte.

Ontbinden, vernietigen en opzeggen van overeenkomsten

Een overeenkomst kan beëindigd worden door een ontbinding, een vernietiging of een opzegging. Deze drie vormen hebben ieder hun eigen rechtsgevolgen. Het is van belang de juiste te kiezen.

Het ontbinden van een overeenkomst is mogelijk wanneer de wederpartij toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen. Na de ontbinding ontstaan zogeheten ‘ongedaanmakingsverplichtingen’. Vernietiging kan op basis van wettelijke vernietigingsgronden, zoals dwaling, misbruik van omstandigheden, bedrog, etc. Of opzegging mogelijk is, hangt af van het soort overeenkomst, de duur en wat er is bepaald in de algemene voorwaarden.

De Rechtsagent helpt u met het maken van de juiste beëindigingsbeslissing en voorts kan De Rechtsagent op basis daarvan een standpunt innemen ten opzichte van uw wederpartij.


Opstellen overeenkomst en/of algemene voorwaarden

Het maken van heldere afspraken met een contractspartij verkleint de kans op juridische problemen in de toekomst. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in de overeenkomst zelf, of in de algemene voorwaarden (ook wel ‘kleine lettertjes’ genoemd). In ieder geval zullen zaken als aansprakelijkheid, betalingstermijnen, garanties, intellectuele eigendomsrechten en de wijze van uitvoering van de overeenkomst moeten worden vastgelegd.

Meer weten?

Voor meer informatie over onze juridische bijstand in het overeenkomstenrecht kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.