9.7 / 10

1254 Beoordelingen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Redelijke tarieven

Overeenkomstenrecht

Op het gebied van overeenkomstenrecht kunnen de juristen van De Rechtsagent u onder andere deskundige rechtshulp geven bij:

 • geschillen over koopovereenkomsten
 • geschillen over overeenkomsten van opdracht
 • geschillen met leveranciers
 • opzeggen van overeenkomsten
 • ontbinden van overeenkomsten
 • vernietigen van overeenkomsten
 • uitleg van overeenkomsten
 • opstellen van overeenkomsten van opdracht, agentuurovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, arbeidsovereenkomst, etc.
 • opstellen algemene voorwaarden
 • verhalen van leningen
 • geschillen m.b.t. hypotheken

Veel voorkomende zaken

Geschillen over overeenkomst van opdracht

Indien u als ondernemer andere bedrijven inschakelt om werkzaamheden voor u uit te voeren, dan kunnen over de uitvoering van deze werkzaamheden conflicten ontstaan. Bijvoorbeeld over de omvang van het werk, de kwaliteit van het werk en eventuele ontstane schade. De Rechtsagent helpt deze geschillen op te lossen zaken op te lossen. In eerste instantie buiten rechte, maar indien nodig ook in rechte.

Ontbinden, vernietigen en opzeggen van overeenkomsten

Een overeenkomst kan beëindigd worden door een ontbinding, een vernietiging of een opzegging. Deze drie vormen hebben ieder hun eigen rechtsgevolgen. Het is van belang de juiste te kiezen.

Het ontbinden van een overeenkomst is mogelijk wanneer de wederpartij toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen. Na de ontbinding ontstaan zogeheten ‘ongedaanmakingsverplichtingen’. Vernietiging kan op basis van wettelijke vernietigingsgronden, zoals dwaling, misbruik van omstandigheden, bedrog, etc. Of opzegging mogelijk is, hangt af van het soort overeenkomst, de duur en wat er is bepaald in de algemene voorwaarden.

De Rechtsagent helpt u met het maken van de juiste beëindigingsbeslissing en voorts kan De Rechtsagent op basis daarvan een standpunt innemen ten opzichte van uw wederpartij.

Opstellen overeenkomst en/of algemene voorwaarden

Het maken van heldere afspraken met een contractspartij verkleint de kans op juridische problemen in de toekomst. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in de overeenkomst zelf, of in de algemene voorwaarden (ook wel ‘kleine lettertjes’ genoemd). In ieder geval zullen zaken als aansprakelijkheid, betalingstermijnen, garanties, intellectuele eigendomsrechten en de wijze van uitvoering van de overeenkomst moeten worden vastgelegd.

Meer weten?

Voor meer informatie over onze juridische bijstand in het overeenkomstenrecht kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.