Bomen of struiken nabij de erfgrens

Menig burengeschil ziet op de aanwezigheid van bomen of struiken nabij de erfgrens. Beplanting in de tuin van de buren kan bijvoorbeeld voor overlast zorgen door vallend blad, overhangende takken of het wegnemen van zon in de tuin. Ook bij burengeschillen die over andere onderwerpen gaan (bijvoorbeeld erfgrenzen, recht van overpad of geluidsoverlast), komt de plaats van een boom vaak ter sprake. Het is vaak niet direct duidelijk wat nu precies wel en niet mag. Onze juristen kunnen u helpen bij het in kaart brengen van uw rechten of verplichtingen. De situatie zal immers per geval verschillen.

De ‘verboden zone’: afstand boom/struik tot erfgrens
De wet bepaalt dat de afstand van een boom uit de erfgrens met de buren ten minste 2 meter moet zijn (artikel 5:42 BW). Voor heggen en heesters bepaalt dit artikel dat de afstand minimaal een halve meter dient te zijn. Wanneer de boom van de buren op bijvoorbeeld een meter van de erfgrens staat, kunt u in veel gevallen dus vorderen dat deze verwijderd wordt. Het is daarvoor wel vereist dat de boom (of struik) boven de erfafscheiding uitsteekt. Wanneer de boom niet boven de schutting uitsteekt, zullen buren er immers in principe geen last van hebben.

Binnen de wettelijke ‘verboden zone’ maar tóch toegestaan
Soms is het echter toegestaan dat een boom of struik dichter bij de erfgrens staat. Gemeentes mogen namelijk in een verordening (bijvoorbeeld de APV of een bomenverordening) bepalen dat de ‘verboden zone’ kleiner mag zijn dan wat het Burgerlijk Wetboek bepaalt. Zo mag een boom in bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam een halve meter uit de erfgrens staan.

Verjaring
Wanneer een boom of struik in de ‘verboden zone’ is geplant, kan er bovendien nog sprake zijn van verjaring. Wanneer de eigenaar van de boom kan bewijzen dat de boom er al minstens 20 jaar staat, kan de vordering om tot verwijdering van de boom over te gaan onder omstandigheden verjaard zijn.

Buiten de ‘verboden zone’ maar tóch overlast
Ook wanneer een boom of struik buiten de verboden zone staat, is het mogelijk dat deze overlast veroorzaakt. Zo kan er sprake zijn van takken of wortels die buiten de erfgrens groeien. In veel gevallen mag de eigenaar van het naburige erf (de buren) uiteindelijk zelf tot verwijderen van overhangende takken of doorgroeiende wortels overgaan. Daarbij geldt echter wel dat geen (ernstige) schade toegebracht mag worden aan de boom of struik. Ten slotte kunnen bomen of struiken die buiten de verboden zone staat hinder toebrengen door bijvoorbeeld schaduw van de boom, het laten vallen van bladeren of naalden of verspreiden van geluid of stank. In sommige gevallen is deze hinder dermate ernstig dat deze onrechtmatig is. De rechter kan dan bepalen dat de boom alsnog gekapt moet worden.

Wat kan de Rechtsagent voor u betekenen?
Onze juristen kunnen u bijstaan wanneer u hinder heeft van bomen of struiken nabij de erfgrens of wanneer uw buren vorderen dat u beplanting in uw tuin verwijdert. U kunt uw probleem kosteloos en vrijblijvend aan ons voorleggen. Wij bepalen daarna op welke wijze wij u het beste verder kunnen helpen. Zo zal de jurist eerst uitzoeken welke (plaatselijke) regelgeving van toepassing is. Vervolgens kan de jurist u bijstaan middels het aanschrijven van de buren of het voeren van overleg. Wanneer het nodig is, kunnen onze juristen namens u een procedure voeren. Uiteraard zal per geval in overleg beoordeeld worden wat de beste vervolgondersteuning is. Bij burenrechtkwesties speelt het woongenot immers een belangrijke rol.

----------------------------------
Heeft u vragen over overlast door bomen of struiken, of bent u verwikkeld in een ander juridisch geschil met uw buren? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen door één van onze ervaren juristen.