Non conformiteit

Heeft u het vermoeden dat er bij uw aankoop sprake is van non-conformiteit ? Wacht niet langer, maar laat kosteloos beoordelen of wij u verder kunnen helpen !

Artikel 7:17 lid 2 BW gaat over non-conformiteit. Hierin staat :
Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

Praktijkvoorbeeld: auto
Het bovenstaande illustreert zich het beste door een voorbeeld. In onze praktijk komt het vaak voor dat onze client een auto heeft aangeschaft die niet de eigenschappen bezit die de koper (onze client) op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Client behoeft bijvoorbeeld van een auto die maar een paar jaar oud is niet te verwachten, dat drie weken na aankoop van de auto de versnellingsbak en/of zelfs de gehele motor kapot is. Je koopt een auto om daarmee veilig aan het verkeer deel te nemen, echter dit is dus kort na de aankoop reeds niet meer mogelijk . Dit is even een makkelijk voorbeeld. Er kunnen zich echter talloze situaties voordoen waarbij de aanschaf van een auto of ieder ander goed sprake is van non-conformiteit. De ervaren juristen van De Rechtsagent kunnen uw rechtspositie bij dusdanige geschillen bepalen en voor u tegen uw wederpartij ageren.

Herstel of ontbinding
Wanneer er sprake is van non-conformiteit dan dient u dit binnen twee maanden na de ontdekking van het gebrek dit aan de verkoper kenbaar maken. Voorts dient u de verkoper alsnog een redelijk termijn te geven teneinde de zaak te herstellen. Indien na deze periode de zaak niet volledig is hersteld, dan kunt u het herstel zelf laten uitvoeren en die kosten op de verkoper verhalen of u kunt de koopovereenkomst ontbinden. Bij ontbinding dient u de zaak terug te geven en de verkoper moet de verkoopprijs aan u terugbetalen.

Het is overigens mogelijk om direct te ontbinden wanneer herstel van de zaak onmogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat de kilometerteller van een tweedehands auto is teruggedraaid.

Het is raadzaam om vooral bij aankopen met een hoge waarde een Rechtsagent (jurist) hiervoor in te schakelen, zodat u zeker weet dat alle stappen op de juridisch juiste wijze worden genomen. In dat geval zal een Rechtsagent (jurist) ook zijn/haar kosten zoveel mogelijk op uw wederpartij proberen te verhalen.

Particulieren kunnen ons inschakelen bij geschillen waarbij er vermoedelijk sprake is van non-conformiteit die betrekking hebben op de aankoop van o.a: auto’s, caravans, keukens, huizen, meubels etc

Bedrijven kunnen ons inschakelen bij geschillen waarbij er vermoedelijk sprake is van non-conformiteit die betrekking hebben op de aankoop van o.a: auto’s, bedrijfspanden, inventaris, machines etc.

Wat is onze werkwijze

Kosteloze beoordeling
U mag uw probleem kosteloos en vrijblijvend telefonisch of in onze formulieren aan ons voorleggen. Wij zullen voor u beoordelen of ons Juridisch Advies aan huis of Bedrijf u verder helpt.

Jurist aan huis of bedrijf
Indien wij uw vermoeden van non-conformiteit bevestigen, dan kunnen wij u desgewenst verder ondersteunen. Wij zullen u in dat geval vrijblijvend benaderen voor het maken van een afspraak. De tarieven staan op de website. Dit wordt u echter in dit gesprek ook mondeling medegedeeld. Voorts Nadat een jurist u heeft uitgelegd wat wij zoor u kunnen doen en wat de kosten zijn mag u ervoor kiezen om met ons een afspraak te maken voor het eerste consult aan huis of bedrijf. Een ervaren jurist zal tijdens het gesprek uw rechtspositie zoveel mogelijk bepalen en u uitleggen wat u het beste kan doen en/of hoe onze vervolgondersteuning eruit kan zien.

Vervolgondersteuning door onze juristen

In het gesprek mag u desgewenst aangeven dat u van onze vervolgondersteuning gebruik wilt maken. Voorts bespreken wij nogmaals uitgebreid onze voorwaarden en u wordt uitgenodigd om onze voorwaarden voor onze vervolgondersteuning te aanvaarden. De vervolgondersteuning door onze juristen kan bestaan uit: een brief schrijven, een gesprek aangaan, onderhandelen, bemiddelen, dagvaarden etc. Het is maatwerk.. U krijgt de rechtshulp die in het onderhavige geval het snelst leidt tot een goed resultaat.

Waar
We werken in heel Nederland. Onze juristen komen bij problemen omtrent non-conformiteit in heel Nederland aan huis of het bedrijf. Bijvoorbeeld de plaatsen: Amsterdam Purmerend, Beverwijk , Rotterdam, Den haag, Leiden, Utrecht, Zeist Culemborg, Eindhoven, Breda, Nijmegen, Heereveen Drachten Sneek, Groningen, Assen, Emmen, Zwolle, Deventer Hengelo Almelo Enschede, Middelburg, Goes, Venlo, Maastricht Heerlen, Arnhem, Amersfoort, Harderwijk, Ede etc.

Start
De hulp door een ervaren jurist mag u aanvangen door hiernaast, telefonisch of op een andere formulier op onze website uw probleem kosteloos en vrijblijvend aan ons voor te leggen.