Opzeggen huurovereenkomst bedrijfsruimte

Huurovereenkomst

Een huurovereenkomst is een bijzondere overeenkomst. Deze overeenkomst vindt plaats wanneer de ene partij (de verhuurder) zich verplicht om aan de andere partij (de huurder) een zaak in gebruik te geven, terwijl de huurder verplicht is tot doen van een tegenprestatie.De huurovereenkomst heeft algemene en bijzondere regels. De bijzondere regels gelden in dit geval voor het huren van een bedrijfsruimte. Er zijn twee soorten bedrijfsruimte: de publiek toegankelijke bedrijfsruimte (winkels, hotels e.d.), een en ander indien in de verhuurde ruimte een voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening aanwezig is en niet publiek toegankelijke bedrijfsruimte (kantoren, magazijnen e.d.). Dit zijn bijzondere huurovereenkomsten.

Er gelden niet zulke complexe regels voor niet-publiek toegankelijke bedrijfsruimte als voor publiek toegankelijke bedrijfsruimte. Als huurder van een bedrijfsruimte heeft u bijvoorbeeld recht op ontruimingsbescherming. Dit houdt in dat als de verhuurder van een bedrijfsruimte de huur opzegt, dat de huurder niet direct hoeft vertrekken wanneer de opzegtermijn is verstreken. Verder kan een publiekrechtelijke bedrijfsruimte niet zomaar worden opgezegd. Er is sprake van een mate van huurbescherming. De verhuurder kan de huur pas opzeggen wanneer er sprake is van een expliciet in de wet genoemde grond voor huuropzegging.

Opzegging huurovereenkomst van de niet voor publiek toegankelijke bedrijfsruimte

Ingevolge artikel 7:228 lid 1 BW eindigt de huurovereenkomst voor bepaalde tijd van een niet-publiek toegankelijke bedrijfsruimte (kantoren, magazijnen e.d.) van rechtswege of met inachtneming van de afgesproken opzegtermijn. Dit gebeurt na het verstrijken van de afgesproken tijd. De huurovereenkomst voor onbepaalde tijd van een niet-publiek toegankelijke bedrijfsruimte kan door beide partijen worden opgezegd.

Opzegging huurovereenkomst van de publiek toegankelijke bedrijfsruimte

Ingevolge artikel 7:293 BW kan zowel de huurder als de verhuurder voor het verstrijken van de overeengekomen termijn de huurovereenkomst opzeggen. Hiervoor moet hij meestal een opzegtermijn van een jaar in acht nemen. Opzeggen moet schriftelijk gebeuren per aangetekende brief. Dit artikel geldt bij het opzeggen van een huurovereenkomst van een voor publiek toegankelijke bedrijfsruimte (winkels, horeca e.d.).

De huurder heeft huurbescherming. De verhuurder kan de huurder er niet zomaar uitgooien, tenzij de huurder voldoet aan een van de volgende vijf wettelijke opzeggronden ingevolge artikel 7:296 BW:

 • De huurder heeft zich niet gedragen als een ‘goed huurder’ betaamt. Dit houdt in dat een huurder niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan zoals afgesproken in de huurovereenkomst;
 • Er is sprake van een tijdelijke huurovereenkomst;
 • De verhuurder kan een redelijk grond aangeven voor het dringend gebruik van de woning;
 • De huurder weigert een redelijk aanbod voor een gewijzigde huurovereenkomst;
 • De verhuurder wil een bestemming verwezenlijken krachtens een geldig bestemmingsplan.

De rechter kan in dit geval alleen deze opzeggronden accepteren voor het opzeggen van de huurovereenkomst.

Naast opzeggen kan de huurovereenkomst ook eindigen door wederzijds-goedvinden en ontbinding. Bij ontbinding is er sprake van wanprestatie, waardoor de verhuurder of huurder het contract direct kan beëindigen. Bijvoorbeeld als de huurder de huur niet betaalt.

PERSOONLIJKE AANPAK

Een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte opzeggen kan ingrijpend zijn. Het heeft invloed op uw financiële en zakelijke belangen. U wilt daarom dat deze zaak goed en formeel wordt afgewikkeld. Dit vinden wij ook zeer belangrijk. Wij kunnen u begeleiden door advies te geven over de lopende zaken. Waarschijnlijk is het beter om een gunstige uitspraak bij de rechter af te dwingen. Mede daarom komen wij voor een eerste consult bij u aan huis, zodat u de huurovereenkomst van de bedrijfsruimte in uw eigen omgeving kunt bespreken.

EEN AANTAL TIPS

 • Volg de juiste wettelijke regels die op uw bedrijfsruimte van toepassing zijn;
 • Zorg ervoor dat u tijdig een jurist inschakelt;
 • Met professionele hulp kunt onaangename verrassingen en kosten voorkomen;
 • Wees voorzichtig met maken van schriftelijke afspraken;
 • Laat een huurachterstand niet te hoog oplopen;
 • De huurbescherming is afhankelijk van de aard van de overeenkomst en type woning.

ADVIES EN ONDERSTEUNING

Voor vragen en/of ondersteuning over het opzeggen van een huurovereenkomst bedrijfsruimte, kunt u altijd contact opnemen met 088 6687567 of hiernaast het formulier invullen.
Zoekt u een: jurist, advocaat (doorverwijzing) en/of juridisch adviseur? Wij komen aan huis in en rondom de omgeving van Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Hilversum, Zeist, Beverwijk, Leiden, Delft, Arnhem, Nijmegen, Tiel, Breda, Zwolle, Eindhoven, Tilburg, Purmerend, Spijkenisse, Dordrecht, Gouda, Hengelo, Deventer, Amersfoort, Lelystad en alle overige plaatsen in Nederland.