9.7 / 10

1322 Beoordelingen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Redelijke tarieven

Overheid en Gemeente

De Rechtsagenten (juristen) hebben ruime ervaring in het geven van juridische ondersteuning bij:

  • Opstellen bezwaarschrift tegen een schriftelijk besluit van een bestuursorgaan, zoals de gemeente, de provincie, de belastingdienst, de SVB, het CBR, de centrale overheid;
  • Het vragen van een voorlopige voorziening aan de bestuursrechter (bijvoorbeeld de schorsing van een bepaald besluit);
  • Het voeren van een beroepsprocedure bij de bestuursrechter tegen het afwijzen van een bezwaarschrift;
  • Optreden tegen het niet verlengen van een rijbewijs;
  • Optreden tegen een handhavingsbeslissing;
  • Bepalen of een bouwwerk vergunningsvrij is.
  • Het aanvragen van een ontwerpvergunning en het voeren van procedures bij de weigering van een ontwerpvergunning;
  • Adviseren en procederen bij geschillen over bestemmingsplannen, exploitatie van gronden, aanlegvergunningen, structuurplannen, Etc.

Veel voorkomende zaken

Bezwaar

Als een bestuursorgaan een besluit heeft genomen waarmee u het niet eens bent kunt u tegen dit besluit bezwaar indienen. Zo kan bezwaar worden aangetekend tegen belastingaanslagen, (weigering van) omgevingsvergunningen, wijzigingen van bestemmingsplannen, ongeldigheidsverklaringen van het rijbewijs, handhavingsbeslissingen, verdeling of intrekking van milieu- of horecavergunningen. Wij hebben veel ervaring met het indienen van dergelijke bezwaren.

Beroep

Het kan gebeuren dat u bezwaar maakt, maar dat het bestuursorgaan afwijzend reageert op uw bezwaarschrift. Tegen deze afwijzing kunt u beroep instellen bij de rechtbank, door middel van een beroepschrift. Het is uiterst belangrijk dat het beroepschrift juist wordt opgesteld en dat termijnen in acht worden genomen. Wij zijn zeer gedreven in het vinden van de juiste argumenten, zodat het geschil uw voordeel beslecht kan worden. Bij het indienen van een beroepschrift kunnen wij u dus goed van dienst zijn.

Privaatrechtelijk optreden

U kunt ook bij ons terecht voor privaatrechtelijk optreden van een bestuursorgaan. Een bestuursorgaan kan namelijk ook handelen als een privaatrechtelijke rechtspersoon, in plaats van als bestuursorgaan. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gemeente een stuk grond aan u verkoopt. Ondanks dit kan er van een bestuursorgaan in sommige gevallen meer verwacht worden dan een persoon. Geschillen die daaruit voortvloeien zijn privaatrechtelijk van aard. Gezien onze ruime privaatrechtelijke ervaring en deskundigheid kunnen wij u hierbij goed van dienst zijn.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen