9.7 / 10

1322 Beoordelingen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Redelijke tarieven

Schade en aansprakelijkheid

De Rechtsagenten (juristen) hebben ruime ervaring in het geven van juridische ondersteuning bij:

 • Sommeren om Herstel bij aannemer/ opdrachtnemer
 • Verhalen van de schade bij aannemer /opdrachtnemer
 • Verhalen van schade op een andere schadeveroorzaker
 • Aansprakelijkstelling versturen
 • Afwenden aansprakelijkheid
 • Berekenen van de schade
 • Verhalen van de schade op de verzekeraar
 • onderhandelen met de verzekeraar
 • Bij en geschil over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV-polis)
 • Bij een geschil met een sommenverzekeraar over bijvoorbeeld een ongevallenpolis of een inzittendenverzekering
 • Bij een geschil met uw aansprakelijkheids- of schadeverzekeraar over bijvoorbeeld een reisverzekering, brandverzekering, inboedel- of opstalverzekering.
 • Voeren van procedures bij de rechter en/of KIFID

Veel voorkomende zaken

Problemen met opdrachtnemer/aannemer

Het gaat veelvuldig fout wanneer cliënten bij de bouw van hun huis een timmerman, keukenbouwer, bouwer van een uitbouw, schilder, hovenier etc. inschakelen. Vaak ontstaan geschillen omtrent de omvang van het werk, de kwaliteit van het werk en eventuele ontstane schade. De Rechtsagent helpt bij dergelijke zaken, zowel in en als buiten rechte.

Verhalen van schade op de schadeveroorzaker

Wilt u uw schade verhalen, dan is ten eerste van belang dat een ander aansprakelijk is voor uw schade. Dit zal De Rechtsagent in eerste instantie voor u kunnen beoordelen. Wanneer hier sprake van is, kan De Rechtsagent de persoon of het bedrijf in kwestie voor u aansprakelijk stellen. Daarna kan de schade verhaald worden. Indien de aansprakelijkheid niet wordt erkend en/of partijen komen er onderling niet uitkomen, kunnen wij natuurlijk een gerechtelijk traject starten.

Verhalen schade op de verzekeraar

Mensen zijn veelal verzekerd voor het onverhoopt veroorzaken of oplopen van schade. In de praktijk kan het desondanks moeilijk zijn schade vergoed te krijgen. De verzekeraars wijzen de aansprakelijkheid van de hand of beroepen zich op 'kleine lettertjes'. Onze juristen hebben veel ervaring met verzekeraars en kunnen tactische brieven schrijven, onderhandelen en procederen

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.