Redelijke tarieven

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen.
U mag vrijblijvend bellen of het formulier invullen.

Eerste consult/advies: € 90,-
De prijs voor het eerste consult/advies is een vaste
prijs ongeacht de duur van het consult/advies.

U bent niet verplicht uw kwestie na het eerste consult/advies daadwerkelijk aan ons in behandeling te geven.

Tarief bij vervolgondersteuning

Afhankelijk van het financieel belang van de zaak, het rechtsgebied waarop de zaak betrekking heeft, of u als particulier of bedrijf handelt varieert het toepasselijk uurtarief van € 95,- tot € 135,-

Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW..

Voordat u met ons een afspraak maakt, geven wij telefonisch door welk uurtarief op uw kwestie van toepassing is.

Wij kunnen onze tarieven ten opzichte van andere professionele juristen, zoals advocaten en rechtsbijstandsverzekeraars laag houden door minimale overheadkosten. Geen gouden deurknoppen, maar wel betaalbare deskundige juridische ondersteuning.

Het is vaak mogelijk om van te voren een maximale tijdsbesteding af te spreken, zodat u weet waar u aan toe bent. Dit is eerlijker dan een vaste prijs: “wanneer het werk minder is mag u ook minder betalen”.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Indien de werknemer een voorstel heeft gehad van de werkgever, dan wordt veelal door de werkgever een vergoeding toegekend voor het inschakelen van juridische hulp. Meestal kunnen we met de werknemer een afspraak maken overeenkomstig deze vergoeding, zodat de juridische ondersteuning kosteloos is.

Verhaal van kosten overige zaken

We proberen zo mogelijk de kosten (binnen hetgeen wettelijk is toegestaan) op de wederpartij te verhalen.