9.7 / 10

1320 Beoordelingen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Redelijke tarieven

Huurrecht

Op het gebied van huurrecht kunnen de juristen van De Rechtsagent u onder andere deskundige rechtshulp geven bij:

  • opzeggen van huurovereenkomsten (bedrijfsruimte)
  • ontbinden van huurovereenkomsten
  • verhalen huurachterstanden
  • afdwingen van onderhoudsverplichtingen
  • bewerkstelligen van een indeplaatsstelling
  • beoordelen rechten en plichten uit de huurovereenkomst
  • inroepen van huurbescherming of ontruimingsbescherming
  • problemen omtrent de huurprijs
  • geschillen met betrekking tot de huur van (overige) bedrijfsruimte

Veel voorkomende zaken

Incasso van achterstallige huurtermijnen (u bent verhuurder)

De Rechtsagent verhaalt voor u achterstallige huurtermijnen door de huurder in eerste instantie buiten rechte aan te schijven. De hoofdsom (de achterstallige huurtermijnen) zal verhoogd worden met buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente. Bij blijvende wanbetaling kan de achterstand in rechte worden gevorderd. Naast de vordering van de achterstallige huurtermijnen kan desgewenst ook de ontbinding met ontruiming worden aangevraagd.

Opzegging van de huurovereenkomst door verhuurder (u bent verhuurder)

De verhuurder kan een huurovereenkomst doen eindigen door deze op te zeggen. De wet stelt specifieke voorwaarden waaraan de opzegging moet voldoen. Welke voorwaarden dit zijn, hangt af van het soort huurruimte. Zo zijn er verschillende regels voor opzegging van huur bij zelfstandige woonruimte, hospita verhuur, bedrijfsruimte (art. 7:290 BW) of overige bedrijfsruimte (art. 7:230a BW). Belangrijk is dat wanneer de huurder niet instemt met een opzegging van een huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte of voor een bedrijfsruimte altijd een gerechtelijke tussenkomst vereist is. Bij de overige soorten huurovereenkomsten is dat niet vereist.

Ontbinding van de huurovereenkomst door verhuurder ( u bent verhuurder)

De regels voor ontbinding van de huurovereenkomst zijn bij alle soorten huurovereenkomst hetzelfde. Ontbinding kan alleen wanneer de huurder toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de huurovereenkomst. In de praktijk wordt hier veelal gebruik van gemaakt wanneer de huurtermijnen niet worden betaald. Vaak wordt een ontbindingsverzoek gecombineerd met een ontruimingsverzoek. De verhuurder dwingt dan via de rechter ontbinding van de huurovereenkomst af en ontruiming van het gehuurde. Tevens kunnen in de procedure de achterstallige huurtermijnen, eventuele schade en juridische kosten geclaimd worden.

Schending huurovereenkomst door verhuurder ( u bent huurder)

De Rechtsagent wordt regelmatig ingeschakeld door huurders, bij schending van de verplichtingen welke voor de verhuurder uit de huurovereenkomst voortvloeien., bijvoorbeeld wanneer de verhuurder ten onrechte de borg verrekend, ten onrechte schade verhaalt na oplevering of haar onderhoudsverplichtingen schendt.

Inroepen huurbescherming of ontruimingsbescherming (u bent huurder)

De verhuurder kan niet zo maar een huurovereenkomst opzeggen met een ondernemer. Afhankelijk van de soort bedrijfsruimte kan de huurder zich beroepen op huurbescherming of ontruimingsbescherming. Huurbescherming gaat verder dan ontruimingsbescherming. Bij huurbescherming mag de verhuurder alleen opzeggen bij specifiek in de wet genoemde gevallen. Bij ontruimingsbescherming kan je de rechter verzoeken de ontruimingstermijn met een jaar uit te stellen. Dit kan de huurder drie maal doen. De Rechtsagent kan voor u beoordelen onder wel regime u valt en voorts zich namens u beroepen op huurbescherming of een juridisch onderbouwd verzoek doen bij de rechter om de ontruimingstermijn te verlengen.

Meer weten?

Voor meer informatie over onze juridische bijstand in het huurrecht kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.