9.7 / 10

1322 Beoordelingen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Redelijke tarieven

Buren

De Rechtsagenten (juristen) hebben ruime ervaring in het geven van juridische ondersteuning bij:

  • Bomen en/of struiken te dicht op de erfgrens / overhangende takken;
  • Doorgeschoten wortels;
  • Hinder (ontneming zonlicht, geluidsoverlast, agressie, vervuiling);
  • Onterecht of onjuist gebruik van het recht van overpad;
  • Een te hoge schutting;
  • Problemen omtrent de erfgrens;
  • Overlast door bouwwerken van de buren;
  • Onterecht melden van hinder (overlast);
  • Ontneming van het recht van overpad;
  • Etc.

Veel Voorkomende zaken

Problemen over de erfgrens

Onze Rechtsagenten helpen u bijvoorbeeld wanneer uw buurman onrechtmatig gebruik maakt van uw grond. Allereerst brengen we de juridische situatie goed in kaart. Waar loopt de erfgrens precies? Wat zijn uw rechten? Wat zijn de rechten van de de buurman? Is er sprake van verjaring?. Voorts kunnen wij uw buurman aanschrijven en hem wijzen op de juiste juridische uitleg van de situatie. In de meeste gevallen is het probleem daarmee opgelost en hoeft er geen rechtszaak aangespannen te worden. Komt u er echter met uw buurman alsnog niet uit, dan zetten wij voor u de mogelijkheden van een rechtszaak op een rij.

Bomen en struiken

Veel burenruzies gaan over bomen of struiken die te dicht op de erfafscheiding staan. Daarmee wordt het uitzicht ontnomen, de tuin heeft geen zon meer of takken hangen over de schutting heen. Als u hiervan last heeft, dan kunnen wij u helpen door uw buurman juridisch te sommeren de boom of struik te verwijderen. Eventueel gevolg door een juridische procedure. Het kan ook gebeuren dat uzelf wordt gesommeerd bomen of struiken te verwijderen. Ook in dat geval kunnen wij u juridische hulp bieden.

Erfdienstbaarheden (recht van overpad)

Soms bestaat de verplichting dat het ene erf iets moet doen of nalaten, ten gunste van een ander erf. Dit is een zogeheten erfdienstbaarheid. Een veel voorkomende vorm van erfdienstbaarheid is het recht van overpad: uw buurman mag bijvoorbeeld via uw erf van en naar de openbare weg. Hierbij kunnen conflicten ontstaan. Wanneer wij ingeschakeld worden gaan wij na of er inderdaad sprake is van een erfdienstbaarheid. Zo ja, of deze al dan niet is verjaard en wat uw overige rechten en plichten zijn. Tegen inbreuk of een onheus gebruik van een erfdienstbaarheid kunnen wij namens u optreden.

Meer weten?

Heeft u een conflict met uw buren waarbij u juridische bijstand nodig heeft? Neem vrijblijvend contact met ons op.