9.7 / 10

1329 Beoordelingen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Redelijke tarieven

Huur en Verhuur

De Rechtsagenten (juristen) hebben ruime ervaring in het geven van juridische ondersteuning bij:

  • Het opzeggen en ontbinden van huurovereenkomsten
  • Het afdwingen van onderhoudsverplichtingen
  • Procedure tot ontruiming van het pand
  • Verweer bij procedure tot ontruiming van het pand
  • Woningruil
  • Verhalen van achterstallig huutermijnen
  • Verweer bij opzegging of ontbinding
  • Aanvragen tot medehuurderschap
  • Aanpassen van de de huurprijs
  • Problemen omtrent de Servicekosten

Naast particulieren helpen we ook Bedrijven met huurrecht kwesties.
Klik hier om naar de huurrecht pagina voor bedrijven te gaan.

Veel voorkomende zaken

Ontbinding of opzegging van huurovereenkomst voor verhuurder

Regelmatig helpt De Rechtsagent verhuurders bij ontbinding of opzegging van huurovereenkomsten. Wij gaan na welk huurregime van toepassing is en we zorgen dat de ontbinding of opzegging rechtsgeldig plaatsvindt. Welke regels precies van toepassing zijn, hangt af van het soort huurruimte. Zo kent de wet specifieke regels voor zelfstandige woonruimte, voor hospita verhuur en voor zogeheten 'artikel 7:290 bedrijfsruimte’ en 'artikel 7:230a bedrijfsruimte'.

De verhuurder mag de huurovereenkomst niet zomaar ontbinden. Hij mag dat alleen wanneer de huurder toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de huurovereenkomst, bijvoorbeeld bij achterstallige betaling van een aantal huurtermijnen. Soms zal daarbij ontruiming van het pand gevorderd kunnen worden. Hiervoor is een gerechtelijk ontruimingsvonnis nodig. Ook voor juridische bijstand in een dergelijke procedure kunt u bij ons terecht.

Optreden bij het onjuist naleven van de huurovereenkomst door verhuurder

Wij staan niet alleen verhuurders bij, maar ook huurders. Bijvoorbeeld wanneer de verhuurder de borg ten onrechte achterhoudt of als de verhuurder zijn onderhoudsverplichtingen niet nakomt (zoals het verhelpen van lekkage of schimmel, of het onderhouden van de cv-installatie).

Verhalen van achterstallige huurtermijnen

De Rechtsagent verhaalt voor u achterstallige huurtermijnen. Dit doen wij in eerste instantie buiten de rechter om, door de huurder te sommeren en in gebreke te stellen. De hoofdsom zal verhoogd worden met buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente. Bij blijvende wanbetaling kan de achterstand in rechte worden gevorderd. Naast het vorderen van de achterstallige huurtermijnen kan desgewenst ook de ontbinding van de huurovereenkomst met ontruiming van de woning worden aangevraagd.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen