Mr. L. Boersma

Mr. L.Boersma heeft reeds meer dan 21 jaar ervaring in de juridische praktijk. Deze ervaring heeft hij opgedaan voor en na gestudeerd te hebben aan de Universiteit/

De werkzaamheden van de heer Boersma bestaan onder meer uit het bijstaan van cliënten, het verrichten van literatuur- en jurisprudentieonderzoek, het houden van besprekingen, het voeren van correspondentie, het voeren van procedures voor de kantonrechter, kortom: het verzorgen van een complete behandeling van de zaak voor cliënten. Hierbij is een van zijn kernkwaliteiten het opstellen van contracten en behandelen van geschillen die betrekking hebben op het Intellectuele eigendomsrecht. .

De heer Boersma is gespecialiseerd in intellectueel recht, Europees mededingingsrecht, contracten en algemene voorwaarden. Mr. Lieuwe Boersma heeft vanaf 1999 ervaring bij de Technische Universiteit Delft met adviseren van onderzoekers, uitvinders en (techno)starters over intellectueel recht, met name op het gebied van octrooirecht, auteursrecht en modelrecht. Tevens ervaring met diverse vormen van contracten, zoals voor licenties op octrooien, samenwerking in (Europese) consortia, gezamenlijk onderzoek, gesubsidieerde projecten, het opstellen en beoordelen van contracten en het namens de opdrachtgever onderhandelen met partijen over de voorwaarden voor samenwerking en licenties.

Verder heeft hij vanaf 2007 een eigen juridische praktijk waar hij particulieren en bedrijven op verschillende rechtsgebieden bijstaat. Zijn kracht bestaat in het oplossen van geschillen zonder rechtelijke tussenkomst waarbij hij een noodzakelijke procedure niet uit de weggaat.

Mr. L. Boersma kan u derhalve bij de onderstaande werkterreinen uitstekend van dienst zijn.

Ondersteunde rechtsgebieden

Particulieren

Bedrijven