Rechtswinkel Barneveld

Indien u in Barneveld of omgeving op zoek bent naar een deskundige
rechtswinkel / jurist, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Wij verlenen deskundige juridische hulp met de laagdrempeligheid van een rechtswinkel. Indien u een juridisch probleem heeft, kunt u een Rechtsagent inschakelen. Een Rechtsagent is een ervaren en deskundig jurist die u voor een lager tarief bijstaat, dan in de advocatuur gebruikelijk is. U zou ons een professionele rechtswinkel kunnen noemen. Wij geven niet louter advies bij kleine zaken, maar u krijgt een deskundige jurist met voldoende ervaring die uw zaak volledig behandeld.

Wij komen desgewenst bij u aan huis of bedrijf, zodat u het geschil in uw eigen omgeving kunt bespreken.

Voorbeelden eerste consult aan huis of bedrijf

U bent op de pagina: rechtswinkel Barneveld. Naast deze plaats zijn wij in alle overige plaatsen in Nederland actief.

Dit is een voorbeeld van een eerste consult aan huis of bedrijf. Dit is natuurlijk niet het enige soort geschil dat aan ons wordt voorgelegd. We worden voor uiteenlopende juridische problemen benaderd.

De casus:

Cliënt heeft een aantal jaar geleden een huis gekocht. De relatie met de buren is vanaf dag 1 niet goed. De afgelopen periode zijn er veel conflicten ontstaan, vooral over de planten. De buren sproeien gif om ongedierte te bestrijden. Alle planten in de tuin van cliënt zijn inmiddels dood door het gif. Cliënt vindt het gif ook gevaarlijk voor zijn kinderen en huisdieren.

Actie:

Wij schrijven de buren aan en sommeren hen om te stoppen met het gebruik van gif, de kinderen en huisdieren van cliënt kunnen hier ziek van worden. Daarnaast dienen de buren de kosten te vergoeden voor alle dode planten, dit is namelijk veroorzaakt door het gif. De juridische kosten worden ook op de buren verhaald.

Dit is een beschrijving van een eerste consult op de pagina rechtswinkel Barneveld, waarbij wegens geheimhouding en privacy de gegevens en informatie die tot herkenning van de cliënte kunnen leiden zijn weggelaten.

Dus u kunt bij ons terecht wanneer u een rechtswinkel zoekt in Barneveld en omstreken.

De gemeente Barneveld ligt voor een groot deel in het centrale deel van de Gelderse Vallei. In het oosten en het noordoosten liggen de zandgronden van de Veluwe met bossen, heidevelden en in de buurt van Kootwijk het Kootwijkerzand. De gemeente kenmerkt zich door een hoge concentratie varkenshouderijen en pluimveehouderijen. Het landbouwgebied bestaat hoofdzakelijk uit grasland en relatief weinig akkerland, behalve aan de rand van de Veluwe en hier en daar verspreid over de gemeente. Het aantal kippen in de gemeente Barneveld is het grootste van alle Nederlandse gemeenten, te weten, 2,9 miljoen kippen (2004). Wij hopen dat De Rechtsagent tevens een bekend fenomeen in Barneveld zal worden, zodat u aan ons denkt wanneer u een juridisch loket nodig heeft.

Wij hopen dat De Rechtsagent tevens een bekend fenomeen in Barneveld zal worden, zodat u aan ons denkt wanneer u juridische hulp / een rechtswinkel nodig heeft.

Nederland

Daarnaast geven wij deskundige juridische hulp voor betaalbare tarieven in alle overige plaatsen in Gelderland en de rest van Nederland. Wij komen immers voor een eerste consult bij u op locatie.

Wij hebben een aantal wijzen om uw juridische geschil aan ons voor te leggen. U kunt bellen naar 0900 4000 000 en u kunt kosteloos via ons contactformulier laten beoordelen in hoeverre wij u verder kunnen helpen.