Rechtswinkel Veldhoven

Indien u in Veldhoven of omgeving op zoek bent naar een deskundige
rechtswinkel / jurist, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Wij verlenen deskundige juridische hulp met de laagdrempeligheid van een rechtswinkel. Indien u een juridisch probleem heeft, kunt u een Rechtsagent inschakelen. Een Rechtsagent is een ervaren en deskundig jurist die u voor een lager tarief bijstaat, dan in de advocatuur gebruikelijk is. U zou ons een professionele rechtswinkel kunnen noemen. Wij geven niet louter advies bij kleine zaken, maar u krijgt een deskundige jurist met voldoende ervaring die uw zaak volledig behandeld.

Wij komen desgewenst bij u aan huis of bedrijf, zodat u het geschil in uw eigen omgeving kunt bespreken.

Voorbeelden eerste consult aan huis of bedrijf

U bent op de pagina: rechtswinkel Veldhoven. Naast deze plaats zijn wij in alle overige plaatsen in Nederland actief.

Dit is een voorbeeld van een eerste consult aan huis of bedrijf. Dit is natuurlijk niet het enige soort geschil dat aan ons wordt voorgelegd. We worden voor uiteenlopende juridische problemen benaderd.

De casus:

Client is inmiddels twee jaar ziek, hij heeft een hartinfarct gehad. Het re-integratietraject is niet goed verlopen. De werkgever heeft nu een voorstel gedaan om cliënt beter te melden zodat er met wederzijds goedvinden uit elkaar kan worden gegaan. Probleem is dan dat cliënt misschien niet in de WW komt, omdat hij het UWV hiermee benadeeld. Werkgever ontloopt immers op deze manier allicht de boete ( langere doorbetaling van het loon) die zij zou hebben gekregen wegens het niet goed verlopen van het re-integratietraject.

Actie:

Wij bespreken met cliënt alle opties. Pas indien wij zeker weten dat het veilig is om met wederzijds-goedvinden uit elkaar te gaan, zullen we dit traject voor client inzetten.

Dit is een beschrijving van een eerste consult op de pagina rechtswinkel Veldhoven, waarbij wegens geheimhouding en privacy de gegevens en informatie die tot herkenning van de cliënt kunnen leiden zijn weggelaten.

Dus u kunt bij ons terecht wanneer u een rechtswinkel zoekt in Veldhoven en omstreken.

De gemeente Veldhoven is een redelijk dichtbebouwde gemeente, maar in het westen en zuiden van de gemeente is het agrarische landschap blijven bestaan, waarin zich de beekdalen van verschillende riviertjes bevinden. Het buitengebied van Veldhoven is rijk aan oude gehuchten met monumentale langgevelboerderijen en bossen met prehistorische grafheuvels. Ook ligt hier een dierentuin: het Papegaaienpark N.O.P., dit park huisvest duizenden exotische vogels en andere exotische dieren zoals ringstaartmaki's. Wij hopen dat De Rechtsagent tevens een bekend fenomeen in Veldhoven zal worden, zodat u aan ons denkt wanneer u een rechtsloket nodig heeft.

Wij hopen dat De Rechtsagent tevens een bekend fenomeen in Veldhoven zal worden, zodat u aan ons denkt wanneer u juridische hulp / een rechtswinkel nodig heeft.

Nederland

Daarnaast geven wij deskundige juridische hulp voor betaalbare tarieven in alle overige plaatsen in Noord-Brabant en de rest van Nederland. Wij komen immers voor een eerste consult bij u op locatie.

Wij hebben een aantal wijzen om uw juridische geschil aan ons voor te leggen. U kunt bellen naar 0900 4000 000 en u kunt kosteloos via ons contactformulier laten beoordelen in hoeverre wij u verder kunnen helpen.