Verborgen gebreken

Er is sprake van een ‘verborgen’ gebrek, wanneer de verkoper niet conform het bepaalde in artikel 7:17 BW heeft geleverd, omdat er een gebrek aanwezigheid is waardoor het verkochte niet de eigenschappen bezit welke voor een normaal gebruik van het verkochte noodzakelijk zijn.

Een vereiste is dat het gebrek ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst aanwezig was.

We worden vaak benaderd door cliënten die tegen dit soort vervelende problemen aanlopen. Wij hebben de taak om de rechtspositie van deze cliënten zorgvuldig in kaart te brengen en het geschil te verhelpen. Verhelpen betekent meestal een schadevergoeding en/of de ontbinding van de overeenkomst.

De overeenkomst heeft vaak betrekking op een woning. De woning wordt met een ‘verborgen’ gebrek geleverd, zoals een Lekkage, een fout inde constructie, slechte vloeren etc. Daarnaast zien we vaak problemen bij de aanschaf van auto’s, zoals een defecte motor, niet werkende elektra etc.

We hebben ruime ervaring bij het oplossen van problemen met betrekking tot verschillende verborgen gebreken.

Niet iedere verborgen gebrek leidt overigens tot een rechtsgeldig verzoek tot schadevergoeding en/of ontbinding. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat er in de overeenkomst is afgesproken dat u de zaak heeft aangeschaft met inbegrip van alle ‘verborgen’ gebreken’ of dat u in het onderhavige geval zelf een onderzoekplicht had etc.

Schrik hier niet van! Wij kunnen voor u beoordelen of u een goede kans heeft om de kwestie met succes af te handelen. Vul gerust hiernaast het formulier in of neem direct telefonisch contact met ons op, zodat wij voor u kunnen beoordelen of wij u verder kunnen helpen.