Mr. F. Breeveld

Mr. F. Breeveld heeft meer dan 19 jaar ervaring in de juridische praktijk. Dit heeft hij opgedaan voor en na afronding van zijn studie aan de Open Universiteit. In 1998 is de heer mr. F Breeveld naast zijn werkzaamheden als Marechaussee rechten gaan studeren. Aldaar kwam hij op het idee tot ontwikkeling van een nieuwe juridische persoonlijkheid die tegen een gunstig tarief deskundige juridische diensten kan leveren. Hij heeft ten behoeve van zijn studie gekozen voor een vrij programma, zodat hij zich kon specialiseren op privaatrechtelijke- en bestuursrechtelijke terreinen.

Hierdoor heeft hij kennis en voorts ervaring opgedaan op veel verschillende rechtsgebieden. De werkzaamheden op deze rechtsgebieden binnen De Rechtsagent BV bestaan voorts in eerste instantie uit het beoordelen van binnenkomende rechtshulpverzoeken. Voorts zal de heer F.Breeveld regelmatig het eerste consult aan huis afleggen. Daarna wordt het dossier toegewezen aan de jurist die het best bij de zaak past.

Verdere werkzaaheden van de heer F. Breeveld bestaan uit het: bijstaan van cliënten, het verrichten van literatuur- en jurisprudentieonderzoek, het houden van besprekingen, het voeren van correspondentie, het voeren van procedures, kortom: het verzorgen van een complete behandeling van de zaak voor cliënten. Hierbij is een van de uitgangspunten van De Rechtsagent BV dat cliënten zoveel mogelijk zonder rechterlijke tussenkomst hun doelen bereiken en optimaal worden bijgestaan.

Voordat de heer F. Breeveld is begonnen met De Rechtsagent heeft hij ervaring opgedaan als juridisch medewerker bij een advocatenkantoor.

De heer mr. F Breeveld heeft derhalve voldoende kennis en ervaring om u of uw organisatie op onderstaande rechtsgebieden bij te staan.

Ondersteunde rechtsgebieden

Particulieren

Bedrijven