Mr. M.H.J. Provó Kluit

Mr. M.H.J. Provó Kluit heeft reeds meer dan 26 jaar ervaring in de juridische praktijk. Deze ervaring heeft zij opgedaan na gestudeerd te hebben aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

De werkzaamheden voor De Rechtsagent bestaan onder meer uit het bijstaan van cliënten d.m.v.: het verrichten van juridisch onderzoek, het houden van besprekingen, het voeren van correspondentie, het voeren van procedures voor sector kanton, kortom: het verzorgen van een complete behandeling van de zaak voor onze cliënten. Door haar analytisch - en probleemoplossend vermogen kan menig kwestie zonder rechtelijke tussenkomst worden opgelost.

Mevrouw Provó Kluit is van 2008 tot half 2017 werkzaam geweest als advocaat. In deze periode is zij bij verschillende advocatenkantoren werkzaam geweest. Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Velen werknemers en werkgevers heeft zij bij verschillende juridische geschillen bijgestaan. Daarnaast heeft zij gedurende deze periode veel cliënten bijgestaan bij letselschade en gezondheidsrecht. Verder heeft zij rechtshulp verleend op andere terreinen waarbij een particulier en/of een bedrijf bijstand nodig had.

Ze heeft ook gewerkt bij een groot deurwaarderskantoor. Als secretaris/jurist bestonden haar werkzaamheden uit het adviseren van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de AVA, het inhoudelijk voorbereiden van verschillende vergaderingen, het bijhouden van wet- en regelgeving en een juridische praktijk bestaande uit arbeidsrechtelijke, verbintenisrechtelijke en ondernemingsrechtelijke aangelegenheden, waaronder oprichting van een ondernemingsraad en later een COR.

Hiervoor heeft zij gewerkt bij een groot telecom bedrijf als Juridisch medewerker op een M&S afdeling.

Bij een Universitair medisch Centrum was zij werkzaam in de functie van secretaris/jurist. Zij had tot taak het ondersteunen van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de directeur juridische en bestuurlijke zaken. In de praktijk betekende dat veel organiseren, het inhoudelijk voorbereiden van vergaderingen, het opstellen en/of beoordelen van overeenkomsten (civiel), arbeidsrechtelijke zaken (bestuursrecht), behandelen van klachten, nearly accidents, ondernemingsraadzaken, ambtelijk secretaris MR etc.

Mevrouw Provó Kluit is haar carrière begonnen bij een adviesbureau in Amsterdam op het gebied van ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling. In de functie van secretaris/jurist was zij belast met de organisatie van de interne organisatie, zoals personeelsbeleid/arbeidsrechtelijke zaken, oprichting OR, overeenkomsten beoordelen en/of opstellen, leidinggeven aan het secretariaat, adviseren directie over ondernemingsrechtelijke aangelegenheden en de inhoudelijke voorbereiding van vennotenoverleg en overleg van het Stichtingsbestuur.

Mr. M.H.J. Provó Kluit kan u derhalve bij de onderstaande werkterreinen uitstekend van dienst zijn.

Ondersteunde rechtsgebieden

Particulieren

Bedrijven