Mr. S.C.M. Suijkerbuijk

Mr. S.C.M. Suijkerbuijk heeft reeds meer dan 20 jaar ervaring in de juridische praktijk. Deze ervaring heeft hij opgedaan voor en na de afronding van zijn studie aan de Erasmus Universiteit .

De werkzaamheden van de heer Suijkerbuijk bestaan bij De Rechtsagent BV onder meer uit het bijstaan van cliënten, het verrichten van literatuur- en jurisprudentieonderzoek, het houden van besprekingen, het voeren van correspondentie, het voeren van procedures voor sector kanton, sector bestuur etc. kortom: het verzorgen van een complete behandeling van de zaak voor cliënten. Hierbij zoekt hij ook naar praktische oplossingen en probeert hij desgewenst procedures te voorkomen door het maken van goede afspraken met de wederpartij.

De heer Suijkerbuijk heeft zich de laatste 5 jaar van zijn carriere gespecialiseerd in het bestuursrecht, met name in het ruimtelijke ordeningsrecht. Daarnaast heeft hij zich zeer bekwaam gemaakt in het burenrecht.

Hiervoor werkte de heer Suijkerbuijk geruime tijd voor een belangenorganisatie voor ZZP ‘s. Zijn taken waren o.a.:

 • Juridische advisering intern, ten behoeve van de bij de organisatie aangesloten ZZP ’s. en voor externe opdrachtgevers.
 • Zelfstandig voeren van juridische procedures waaronder kantongerechtprocedures en bestuursrechtelijke procedures.
  Opstellen van dagvaardingen, conclusies en aktes, bijwonen van comparities, getuigenverhoren e.d.
 • Contacten onderhouden met en aansturen van externe advocaten (voor zaken boven de kantonrechter grens) en deurwaarders (betekenen van aktes, en incasseren van vonnissen).
 • Begeleiding van stagiaire

De heer Suijkerbuijk heeft ook gewerkt voor het groot adviesbureau met verschillende disciplines . Zijn taken waren o.a.:

 • Juridische advisering zowel intern als naar de klant.
 • Opstellen en beoordelen diverse overeenkomsten, onder andere arbeidsovereenkomsten en huurovereenkomsten;
 • Opstellen diverse notariële stukken, onder andere oprichtingsaktes B.V.’s en aktes van levering onroerend goed, in hechte samenwerking met accountants en fiscalisten.
 • Contacten onderhouden met en aansturen van externe notaris.

De heer Suijkerbuijk is zijn carrière begonnen als juridisch secretaris binnen een advocatenkantoor. Zijn taken waren o.a:

 • Correspondentie en gerechtelijke stukken opstellen ten behoeve van de op het kantoor werkzame advocaten.

Met zijn doortastendheid en kennis weet de heer Suijkerbuijk procedures te voorkomen en passende praktische oplossingen te bereiken. Indien het doch noodzakelijk is, dan gaat hij een rechtszaak niet uit de weg,

Mr. S.C.M. Suijkerbuijk kan u derhalve bij de onderstaande werkterreinen uitstekend van dienst zijn.

Ondersteunde rechtsgebieden

Particulieren

Bedrijven