9.7 / 10

1322 Beoordelingen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Wij beoordelen kosteloos of wij u kunnen helpen

Werk en Ontslag

De Rechtsagenten (juristen) hebben ruime ervaring in het geven van juridische ondersteuning bij:

 • Afwikkeling met wederzijds-goedvinden (controleren vaststellingsovereenkomst);
 • Vernietigen ontslag op staande voet;
 • Verweer bij ontslag via sector kanton;
 • Verweer bij ontslag via het UWV;
 • Onderhandelingen omtrent de (transitie)vergoeding;
 • Bemiddeling en/of onderhandelingen bij arbeidsconflict;
 • Onderhandelingen bij bedrijfseconomische omstandigheden;
 • Het verhalen van achterstallig salaris;
 • Problemen met een concurrentiebeding, relatiebeding of geheimhoudingsbeding;
 • Beoordelen van de arbeidsovereenkomst;
 • Optredenen tegen het eenzijdig aanpassen van de arbeidsvoorwaarden door werkgever;
 • Optreden bij foutieve diagnose bedrijfsarts;
 • Advies en hulp bij problemen met de werkgever aangaande arbeidsongeschiktheid;
 • Etc.

Veel voorkomende zaken

Ontslagafwikkeling

Uw werkgever stelt u een beëindigingsovereenkomst voor, maar u twijfelt of u dit voorstel moet accepteren. Of u bent op staande voet ontslagen. Wat zijn uw rechten? Het kan ook zijn dat uw werkgever een ontslagprocedure bij het UWV is gestart. Wat houdt dat in en wat zijn de gevolgen? Op al deze vragen weet de Rechtsagent het antwoord.

Onze jarenlange ervaring gebruiken we om uw ontslag op de meest gunstige wijze af te wikkelen. Het afwikkelen van een ontslag geschiedt meestal zonder gerechtelijke tussenkomst. Dit betekent dat we in deze gevallen direct in onderhandeling treden met de werkgever. Bij deze onderhandelingen staan uw belangen voorop. We streven naar vergoeding die hoger is, dan de transitievergoeding, maar stellen ook uw andere rechten, zoals het recht op WW, veilig. Onze kosten worden in de onderhandelingen meegenomen, zodat de werkgever deze in de meeste gevallen uiteindelijk vergoedt en u dus niets betaalt.
Als het in uw geval blijkt dat het beter is uw baan te behouden, dan kunnen wij verweer voeren tegen uw werkgever en zo nodig bij het UWV of de Rechtbank sector Kanton
uw belangen behartigen

Problemen rond arbeidsongeschiktheid

Het is een veel voorkomend probleem dat de bedrijfsarts een verkeerde diagnose stelt en/of de werkgever verlangt dat uw werkzaamheden verricht die u gezien uw gezondheid niet kunt doen. Onze praktijk is erop toegerust om dit soort kwesties adequaat te behandelen.

Verhalen achterstallig salaris

Uw werkgever is verplicht u uw salaris uit te betalen. Helaas komt het regelmatig voor dat werkgevers niet aan deze verplichtingen kunnen doen, bijvoorbeeld door financiële problemen. Dit is voor u natuurlijk erg vervelend.

Om niet ook zelf in de financiële moeilijkheden te komen, kan de Rechtsagent uw achterstallige salaris in en buiten rechte op de werkgever verhalen. Bovendien vorderen we daarnaast altijd de wettelijke boete van maximaal 50% van het achterstallige salaris, plus de buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente.

In sommige gevallen is het beter het faillissement van de werkgever aan te vragen. In dat geval zal een gedeelte van het achterstallige salaris namelijk door het UWV worden betaald.

Indien u ons inschakelt, beoordelen we samen met u wat in uw geval de beste keus is.

Meer weten?

Voor meer informatie over onze juridische bijstand in arbeidsrechtelijke zaken kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.