Rechtswinkel Boskoop

Indien u in Boskoop of omgeving op zoek bent naar een deskundige
rechtswinkel / jurist, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Wij verlenen deskundige juridische hulp met de laagdrempeligheid van een rechtswinkel. Indien u een juridisch probleem heeft, kunt u een Rechtsagent inschakelen. Een Rechtsagent is een ervaren en deskundig jurist die u voor een lager tarief bijstaat, dan in de advocatuur gebruikelijk is. U zou ons een professionele rechtswinkel kunnen noemen. Wij geven niet louter advies bij kleine zaken, maar u krijgt een deskundige jurist met voldoende ervaring die uw zaak volledig behandeld.

Wij komen desgewenst bij u aan huis of bedrijf, zodat u het geschil in uw eigen omgeving kunt bespreken.

Voorbeelden eerste consult aan huis of bedrijf

U bent op de pagina: rechtswinkel Boskoop. Naast deze plaats zijn wij in alle overige plaatsen in Nederland actief.

Dit is een voorbeeld van een eerste consult aan huis of bedrijf. Dit is natuurlijk niet het enige soort geschil dat aan ons wordt voorgelegd. We worden voor uiteenlopende juridische problemen benaderd.

De casus:

Cliënte heeft van haar werkgever een vaststellingsovereenkomst gekregen. Er is met haar werkgever een gesprek geweest, ze moet weg door haar gedrag op de werkvloer. Ze krijgt wel een transitievergoeding is destijds gezegd. Cliënte is het niet eens met de kritiek en het ontslag en laat briefjes achter bij haar collega’s en patiënten zodat zij van de situatie op de hoogte zijn. Haar werkgever is hier niet over te spreken en geeft aan haar op staande voet te willen ontslaan. Ze krijgt de keuze om de vaststellingsovereenkomst zo snel mogelijk te tekenen anders wordt ze op staande voet ontslagen. Cliënte is op dit moment geschorst.

Actie:

Er is onvoldoende grond om de dienstbetrekking van cliënte te beëindigen. Cliënte heeft niet de mogelijkheid gehad om haar kant van het verhaal te vertellen en de klachten van andere collega’s te horen. Cliënte is bereid om haar werkzaamheid te vervolgen, de schorsing dient te worden ingetrokken. Wanneer werkgever dit weigert kan er uit elkaar worden gegaan met wederzijds goedvinden. De voorwaarden dienen wel te worden verbeterd, bijvoorbeeld de transitievergoeding die ontbreekt in het laatste voorstel terwijl dit in eerste instantie was toegezegd.

Dit is een beschrijving van een eerste consult op de pagina rechtswinkel Boskoop, waarbij wegens geheimhouding en privacy de gegevens en informatie die tot herkenning van de cliënt kunnen leiden zijn weggelaten.

Dus u kunt bij ons terecht wanneer u een rechtswinkel zoekt in Boskoop en omstreken.

Boskoop ligt in het groene hart en is vooral bekend als het grootste boomkwekerijengebied van Nederland. De veengrond van Boskoop is zeer van belang voor de boomkwekerij. Door de boomkwekerijen en de vele sloten is het landschap van Boskoop apart te noemen. Hiernaast speelt de potteelt een belangrijke rol in de kwekerij van bomen. Er zijn verscheidende bezienswaardigheden te vinden in het dorp, waaronder de vele tuinen, het natuurgebied De Lansing en de Boskoopse watertoren.

Wij hopen dat De Rechtsagent tevens een bekend fenomeen in Boskoop zal worden, zodat u aan ons denkt wanneer u juridische hulp / een rechtswinkel nodig heeft.

Nederland

Daarnaast geven wij deskundige juridische hulp voor betaalbare tarieven in alle overige plaatsen in Zuid-Holland en de rest van Nederland. Wij komen immers voor een eerste consult bij u op locatie.

Wij hebben een aantal wijzen om uw juridische geschil aan ons voor te leggen. U kunt bellen naar 0900 4000 000 en u kunt kosteloos via ons contactformulier laten beoordelen in hoeverre wij u verder kunnen helpen.