Rechtswinkel Amsterdam

Indien u in Amsterdam of omgeving op zoek bent naar een deskundige
rechtswinkel / jurist, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Wij verlenen deskundige juridische hulp met de laagdrempeligheid van een rechtswinkel. Indien u een juridisch probleem heeft, kunt u een Rechtsagent inschakelen. Een Rechtsagent is een ervaren en deskundig jurist die u voor een lager tarief bijstaat, dan in de advocatuur gebruikelijk is. U zou ons een professionele rechtswinkel kunnen noemen. Wij geven niet louter advies bij kleine zaken, maar u krijgt een deskundige jurist met voldoende ervaring die uw zaak volledig behandeld.

Wij komen desgewenst bij u aan huis of bedrijf, zodat u het geschil in uw eigen omgeving kunt bespreken.

Voorbeelden eerste consult aan huis of bedrijf

U bent op de pagina: rechtswinkel Amsterdam. Naast deze plaats zijn wij in alle overige plaatsen in Nederland actief.

Dit is een voorbeeld van een eerste consult aan huis of bedrijf. Dit is natuurlijk niet het enige soort geschil dat aan ons wordt voorgelegd. We worden voor uiteenlopende juridische problemen benaderd.

De casus:

Cliënte is een periode ziek thuis gebleven in verband met zwangerschapsklachten. Ze heeft wel thuis af en toe werk verricht. Ze is op een bepaalde dag naar haar werk gegaan om wat zaken af te handelen toen heeft haar werkgever direct een gesprek aangevraagd. Hij zei dat cliënte een aantal dagen niet bereikbaar was en daarom het re-integratietraject heeft tegengewerkt. Er lag op haar kantoor ook allemaal ongeopende post. Ze is op non-actief gesteld.

Actie:

Wij voeren verweer tegen de aantijgingen en verzoeken de werkgever om de beslissing om cliënte op non-actief te stellen in te trekken. Het argument van de post is onjuist, daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt en werkgever wist dat cliënte niet op kanoot aanwezig zou zijn. Cliënte wil graag vertrekken en wij zullen bij de werkgever een voorstel doen om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan.

Dit is een beschrijving van een eerste consult op de pagina van de rechtswinkel Amsterdam, waarbij wegens geheimhouding en privacy de gegevens en informatie die tot herkenning van de cliënt kunnen leiden zijn weggelaten.

Dus u kunt bij ons terecht wanneer u een rechtswinkel zoekt in Amsterdam en omstreken.

Als u problemen heeft op juridisch gebied, kunt u naast een juridisch loket ook bij ons terecht voor duidelijk juridisch advies en/of ondersteuning.

Wij hopen dat De Rechtsagent tevens een bekend fenomeen in Amsterdam zal worden, zodat u aan ons denkt wanneer u juridische hulp / een rechtswinkel nodig heeft.

Nederland

Daarnaast geven wij deskundige juridische hulp voor betaalbare tarieven in alle overige plaatsen in Noord-Holland en de rest van Nederland. Wij komen immers voor een eerste consult bij u op locatie.

Wij hebben een aantal wijzen om uw juridische geschil aan ons voor te leggen. U kunt bellen naar 0900 4000 000 en u kunt kosteloos via ons contactformulier laten beoordelen in hoeverre wij u verder kunnen helpen.