Rechtswinkel Brielle

Indien u in Brielle of omgeving op zoek bent naar een deskundige
rechtswinkel / jurist, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Wij verlenen deskundige juridische hulp met de laagdrempeligheid van een rechtswinkel. Indien u een juridisch probleem heeft, kunt u een Rechtsagent inschakelen. Een Rechtsagent is een ervaren en deskundig jurist die u voor een lager tarief bijstaat, dan in de advocatuur gebruikelijk is. U zou ons een professionele rechtswinkel kunnen noemen. Wij geven niet louter advies bij kleine zaken, maar u krijgt een deskundige jurist met voldoende ervaring die uw zaak volledig behandeld.

Wij komen desgewenst bij u aan huis of bedrijf, zodat u het geschil in uw eigen omgeving kunt bespreken.

Voorbeelden eerste consult aan huis of bedrijf

U bent op de pagina: rechtswinkel Brielle. Naast deze plaats zijn wij in alle overige plaatsen in Nederland actief.

Dit is een voorbeeld van een eerste consult aan huis of bedrijf. Dit is natuurlijk niet het enige soort geschil dat aan ons wordt voorgelegd. We worden voor uiteenlopende juridische problemen benaderd.

De casus:

Cliënte werkt inmiddels vijf jaar als hoofd van de afdeling facturatie, ze heeft daarvoor een aantal jaar een andere functie bij het bedrijf gehad. Ze heeft altijd naar behoren gefunctioneerd en er zijn in die vijf jaar geen klachten geweest. Cliënte heeft aangegeven dat de functie haar toch niet ligt en ze graag een andere functie wil gaan bekleden. Haar werkgever heeft vervolgens een nieuwe functie gecreëerd voor cliënte. Wanneer cliënte de functieomschrijving ontvangt is ze niet tevreden en schakelt ze onze hulp in.

Actie:

De werkgever heeft eenzijdig bepaald dat cliënte geen leidinggevende functie meer heeft. Ze heeft jaren lang goed gefunctioneerd en wil graag haar leidinggevende positie behouden. Cliënte gaat bij haar nieuwe functie ook achteruit op haar inkomen. Wij vorderen van de werkgever dat de beslissing wordt ingetrokken zodat cliënte haar oude functie blijft behouden.

Dit is een beschrijving van een consult op de pagina rechtswinkel Brielle, waarbij wegens geheimhouding en privacy de gegevens en informatie die tot herkenning van de cliënte kunnen leiden zijn weggelaten.

Dus u kunt bij ons terecht wanneer u een rechtswinkel zoekt in Brielle en omstreken.

Brielle staat bekend als een echte Geuzenstad. Het is een stad gelegen in Voorne-Putten aan het Brielse meer en het is een stad met 13.000 inwoners, maar bezit wel een groot aantal rijksmonumenten waaronder meerdere kanonnen en stadswallen en een stadsmuseum.

Wij hopen dat De Rechtsagent tevens een bekend fenomeen in Brielle zal worden, zodat u aan ons denkt wanneer u juridische hulp / een rechtswinkel nodig heeft.

Nederland

Daarnaast geven wij deskundige juridische hulp voor betaalbare tarieven in alle overige plaatsen in Zuid-Holland en de rest van Nederland. Wij komen immers voor een eerste consult bij u op locatie.

Wij hebben een aantal wijzen om uw juridische geschil aan ons voor te leggen. U kunt bellen naar 0900 4000 000 en u kunt kosteloos via ons contactformulier laten beoordelen in hoeverre wij u verder kunnen helpen.