Rechtswinkel Rijnsburg

Indien u in Rijnsburg of omgeving op zoek bent naar een deskundige
rechtswinkel / jurist, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Wij verlenen deskundige juridische hulp met de laagdrempeligheid van een rechtswinkel. Indien u een juridisch probleem heeft, kunt u een Rechtsagent inschakelen. Een Rechtsagent is een ervaren en deskundig jurist die u voor een lager tarief bijstaat, dan in de advocatuur gebruikelijk is. U zou ons een professionele rechtswinkel kunnen noemen. Wij geven niet louter advies bij kleine zaken, maar u krijgt een deskundige jurist met voldoende ervaring die uw zaak volledig behandeld.

Wij komen desgewenst bij u aan huis of bedrijf, zodat u het geschil in uw eigen omgeving kunt bespreken.

Voorbeelden eerste consult aan huis of bedrijf

U bent op de pagina: rechtswinkel Rijnsburg. Naast deze plaats zijn wij in alle overige plaatsen in Nederland actief.

Dit is een voorbeeld van een eerste consult aan huis of bedrijf. Dit is natuurlijk niet het enige soort geschil dat aan ons wordt voorgelegd. We worden voor uiteenlopende juridische problemen benaderd.

De casus:

Cliënte geeft les op een speciale school. Ze gaf eerst alleen aan meisjes les maar er zijn nu ook een aantal jongens bijgekomen. Cliënte heeft veel moeite met lesgeven door de drukte en agressie van de kinderen. Ze raakt overspannen en meldt zich een tijd ziek. Wanneer ze weer gaat werken gebeurt hetzelfde en ze raakt wederom overspannen. Er is vervolgens bij een andere school een re-integratietraject opgestart van acht weken. Haar werkgever geeft aan dat ze kan terugkeren naar haar oude werkplek of ze kunnen met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. Naar haar oude werkplek terugkeren zal waarschijnlijk leiden tot weer een terugval.

Actie:

Cliënt werkt al twintig jaar als lerares op de school en gaat onder een aantal voorwaarden wel akkoord met de beëindiging van haar loopbaan bij de school. De vaststellingsovereenkomst van haar werkgever is nog niet opgesteld. Wanneer deze bij cliënte is aangekomen zullen wij deze bestuderen en eventueel een tegenvoorstel doen met de eisen van cliënte. Deze bestaat onder meer uit de transitievergoeding, vrijstelling van werk en de vergoeding van de juridische kosten.

Dit is een beschrijving van een eerste consult op de pagina rechtswinkel Rijnsburg, waarbij wegens geheimhouding en privacy de gegevens en informatie die tot herkenning van de cliënt kunnen leiden zijn weggelaten.

Dus u kunt bij ons terecht wanneer u een rechtswinkel zoekt in Rijnsburg en omstreken.

Rijnsburg is een woonkern in de gemeente Katwijk in Zuid-Holland. Het overwegend protestants-christelijke Rijnsburg staat vooral bekend om zijn bloembollenteelt en zijn vestiging van FloraHolland. Van 1661 tot 1663 woonde de Nederlandse filosoof Baruch Spinoza in Rijnsburg. Toen in 1896 een oud daglonershuisje te koop kwam, werd het door Willem Meyer geïdentificeerd als het huisje van Spinoza. Het werd aangekocht en in 1897 overgedragen aan de Vereniging Het Spinozahuis, die het nog steeds beheert. Op 2 november 1920 bezocht Albert Einstein het Spinozahuisje. In 2008 werd gestart met restauratiewerkzaamheden.

Wij hopen dat De Rechtsagent tevens een bekend fenomeen in Rijnsburg zal worden, zodat u aan ons denkt wanneer u juridische hulp / een rechtswinkel nodig heeft.

Nederland

Daarnaast geven wij deskundige juridische hulp voor betaalbare tarieven in alle overige plaatsen in Zuid-Holland en de rest van Nederland. Wij komen immers voor een eerste consult bij u op locatie.

Wij hebben een aantal wijzen om uw juridische geschil aan ons voor te leggen. U kunt bellen naar 0900 4000 000 en u kunt kosteloos via ons contactformulier laten beoordelen in hoeverre wij u verder kunnen helpen.